Đăng nhập

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu

Liên kết website

Đọc báo nhanh
Bộ giáo dục & Đào tạo
Sở Giáo dục & Đào tạo Quảng Nam
Điều hành tác nghiệp

Thống kê

Tổng truy cập: 369814
Trong tháng: 4369
Hôm nay: 121
Đang Online: 1

ĐIỂM TỔNG KẾT HKI - NH: 2012-2013

Ngày đăng: 08/01/2013 - Lượt xem: 3855
LỚP Link
6.1 https://www.dropbox.com/s/wvtdrujqsuu3lht/Tong%20ket%20HKI1213-6.1.xls
6.2 https://www.dropbox.com/s/g8mux916x1s9znt/Tong%20ket%20HKI1213-6.2.xls
6.3 https://www.dropbox.com/s/9ifgbv3qk9t2cs3/Tong%20ket%20HKI1213-6.3.xls
6.4 https://www.dropbox.com/s/n0hnqw1nj0g411w/Tong%20ket%20HKI1213-6.4.xls
6.5 https://www.dropbox.com/s/mka4bhyirkxnj6a/Tong%20ket%20HKI1213-6.5.xls
6.6 https://www.dropbox.com/s/0ibmlmg1itbvqqi/Tong%20ket%20HKI1213-6.6.xls
6.7 https://www.dropbox.com/s/8uuf466fkw3p6dj/Tong%20ket%20HKI1213-6.7.xls
7.1 https://www.dropbox.com/s/uuqe9v160i091zt/Tong%20ket%20HKI1213-7.1.xls
7.2 https://www.dropbox.com/s/mh6hv2j5j3llb5i/Tong%20ket%20HKI1213-7.2.xls
7.3 https://www.dropbox.com/s/abwaj7vcnbpwdt5/Tong%20ket%20HKI1213-7.3.xls
7.4 https://www.dropbox.com/s/xva5oyxrhj7pvku/Tong%20ket%20HKI1213-7.4.xls
7.5 https://www.dropbox.com/s/i6ktx7wuo00hbsq/Tong%20ket%20HKI1213-7.5.xls
7.6 https://www.dropbox.com/s/ct9xqg2tizeys7z/Tong%20ket%20HKI1213-7.6.xls
7.7 https://www.dropbox.com/s/xa3kyzty7w43h0z/Tong%20ket%20HKI1213-7.7.xls
8.1 https://www.dropbox.com/s/7lqlvlrkjbvcbjn/Tong%20ket%20HKI1213-8.1.xls
8.2 https://www.dropbox.com/s/k999rhrx72q97ww/Tong%20ket%20HKI1213-8.2.xls
8.3 https://www.dropbox.com/s/agcsvj3d3wr7jc0/Tong%20ket%20HKI1213-8.3.xls
8.4 https://www.dropbox.com/s/is3htm8ecvngtfu/Tong%20ket%20HKI1213-8.4.xls
8.5 https://www.dropbox.com/s/a408qqmzhxaipi5/Tong%20ket%20HKI1213-8.5.xls
8.6 https://www.dropbox.com/s/2os08fyk7mntxo5/Tong%20ket%20HKI1213-8.6.xls
8.7 https://www.dropbox.com/s/6fiomobhff02zb3/Tong%20ket%20HKI1213-8.7.xls
9.1 https://www.dropbox.com/s/8tokww2s4ixg8dz/Tong%20ket%20HKI1213-9.1.xls
9.2 https://www.dropbox.com/s/nu63z7akzn6xmtq/Tong%20ket%20HKI1213-9.2.xls
9.3 https://www.dropbox.com/s/f9iy2ixd94agj6s/Tong%20ket%20HKI1213-9.3.xls
9.4 https://www.dropbox.com/s/4wa1fre8pyumb4e/Tong%20ket%20HKI1213-9.4.xls
9.5 https://www.dropbox.com/s/vxvhkqcgq2t9nsl/Tong%20ket%20HKI1213-9.5.xls
9.6 https://www.dropbox.com/s/rrotntlhjmuhn68/Tong%20ket%20HKI1213-9.6.xls
9.7 https://www.dropbox.com/s/6lx1xxmrrk7jn0b/Tong%20ket%20HKI1213-9.7.xls

 

Khen thưởng Kỷ luật

Bình chọn

Phụ huynh quan tâm tới việc dạy thêm, học thêm môn gì ?
Môn Toán
Môn Lý
Môn Hóa
Ngoại Ngữ
Các môn khác
Không cần thiết

rao vat dakklak rao vat da nang